Thông tin Liên hệ

icon

 209 Lê Lợi, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

icon

 (0252) 3821 540 - (0252) 3821 579        

icon

 Fax: (0252) 3825 858     

icon

hoteldoiduong@gmail.com - info@doiduonghotel.com

icon

 www.doiduonghotel.com 

 

Họ Tên

 

Email

Số Điện Thoại

Địa Chỉ

 

Nội Dung

 
Booking